Rekisteriseloste

Fulari Oy: n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Fulari Oy
Kirkkokatu 19, 90100 Oulu
08- 370975

fulari@fulari.fi
Y- tunnus: 0477823-1

Yhteyshenkilö asiakasrekisteriä koskevissa asioissa: Marjo Huttu.

2 Rekisterin nimi

Fulari Oy: n asiakasrekisteri.

3 Rekisterin käyttötarkoitus

Fulari Oy: n asiakasrekisteri koostetaan ostotapahtuman yhteydessä kerätyistä tiedoista ja on asiakkaalle vapaaehtoinen. Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseksi tai mainontaan. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

4 Rekisterin sisältämät tiedot

  1. henkilön nimi
  2. henkilön osoite
  3. henkilön puhelinnumero (vapaaehtoinen)
  4. henkilön sähköpostiosoite

5 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisesti eikä siirretä EU: n tai ETA: n ulkopuolelle. Tietoverkko ja laitteisto on suojattu käyttöoikeuksin ja asianmukaisin teknisin ratkaisuin.
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, vaatia korjattavaksi tai poistettavaksi omat tietonsa asiakasrekisteristä. Fulari Oy: n työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

6 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.